23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

กรมอุตุฯ ออกประกาศแจ้งเตือนพายุลูกนี้ฉบับจริง

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

กรมอุตุฯ ออกประกาศแจ้งเตือนพายุลูกนี้แล้ว โดยเนื้อหาต่างจากฉบับร่างเล็กน้อย คือ ยังไม่ยืนยันพื้นที่การสลายตัว

อ่านแล้ว :469

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!