23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

เส้นทางพายุจากอุตุฯ ไทย

กราฟิคเส้นทางพายุจากอุตุฯ ไทย ออกเผยแพร่

โดยมีเส้นทางผ่านเวียดนาม และมีแนวโน้มสลายในกัมพูชา

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :467

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!