23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

เส้นทางพายุจากอุตุฯ ไทย

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

กราฟิคเส้นทางพายุจากอุตุฯ ไทย ออกเผยแพร่

โดยมีเส้นทางผ่านเวียดนาม และมีแนวโน้มสลายในกัมพูชา

อ่านแล้ว :353

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!