23W/1922/98W/Matmo,  Timeline 98W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

เตรียมก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นในอีก 24-36 ชั่วโมง

JTWC ปรับระดับการเฝ้าระวังของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากระดับต่ำ เป็นระดับกลาง ย่นระยะเวลาการก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นในอีก 24-36 ชั่วโมง นับจากนี้

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :542

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!