23W/1922/98W/Matmo,  Timeline 98W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

98W

หย่อมความกดอากาศต่ำต้องสงสัย บริเวณเกาะกวมก็ถูกระบุรหัส 98W ทันทีโดย JTWC เฝ้าระวังการก่อตัวต่อไป (วันนี้ยังไม่ก่อตัว ยังเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำ)

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :665

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!