22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

บัวลอยสลายตัวแล้ว

พายุไต้ฝุ่นบัวลอยสลายตัวแล้วในทะเล ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศญี่ปุ่น

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :3200

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!