สภาพอากาศ

อุณหภูมิจะสูงขึ้น

ปลายเดือนตุลาคม 2562 อุณหภูมิจะสูงขึ้น
(จะอยู่ในช่วง 30-36 องศาเซลเซียส)
ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก-หนักมาก

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :675

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!