น้ำ

สถานการณ์น้ำกักเก็บแต่ละภาค

ปลายฝน ต้นหนาว
สถานการณ์น้ำกักเก็บแต่ละภาค
30-60% คือ ระดับปกติ
น้อยกว่า 30% คือ น้ำน้อย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :661

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!