น้ำ

สถานการณ์น้ำกักเก็บแต่ละภาค

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

ปลายฝน ต้นหนาว
สถานการณ์น้ำกักเก็บแต่ละภาค
30-60% คือ ระดับปกติ
น้อยกว่า 30% คือ น้ำน้อย

อ่านแล้ว :524

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!