22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

บัวลอยทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นระดับ 2

เป็นพายุไต้ฝุ่น ระดับ 2 (Cat 2 : Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale)  ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 85 kts พิกัดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะกวม

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :615

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!