22W/1921/97W/Bualoi,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

7 สำนักอุตุ เห็นตรงกัน

สำนักอุตุทั้ง 7 สำนักได้แก่ ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ JTWC(อเมริกา) ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี เห็นตรงกันว่า พายุไต้ฝุ่นบัวลอย จะเลี้ยวออกขวา โดยไม่ขึ้นฝั่งประเทศใดเลย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :755

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!