22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

บัวลอยอัพเกรดเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว

บัวลอยอัพเกรดเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว ความเร็วลม 65 น็อต หรือ 120 km/h พิกัดศูนย์กลางยังอยู่ห่างไกลจากญี่ปุ่น และทุกประเทศ ไม่มีทิศทางขึ้นฝั่งประเทศใด

พายุไต้ฝุ่นนอกูรี และบัวลอย จะมีโอกาสเจอกัน

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :528

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!