22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

บัวลอยอัพเกรดเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

บัวลอยอัพเกรดเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว ความเร็วลม 65 น็อต หรือ 120 km/h พิกัดศูนย์กลางยังอยู่ห่างไกลจากญี่ปุ่น และทุกประเทศ ไม่มีทิศทางขึ้นฝั่งประเทศใด

พายุไต้ฝุ่นนอกูรี และบัวลอย จะมีโอกาสเจอกัน

อ่านแล้ว :401

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!