21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ไต้ฝุ่นนอกูรี อ่อนกำลังลง

พายุไต้ฝุ่นนอกูรี อ่อนกำลังลงจากไต้ฝุ่นระดับ 2 เป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 1 (Cat 1) ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 70 kts หรือ 130 km/h

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :572

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!