21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุไต้ฝุ่นนอกูรี อัพเกรดเป็นพายุได้ฝุ่นระดับ 2 (Cat 2)

พายุไต้ฝุ่นนอกูรี อัพเกรดเป็นพายุได้ฝุ่นระดับ 2 (Cat 2) ด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 90 น็อต หรือ 167 km/h

เส้นทางยังคงมุ่งเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ในช่วง 22-23 ตุลาคมนี้ โดยมีแนวโน้มยังไม่ขึ้นฝั่ง จะสร้างผลกระทบฝนตกหนักให้ญี่ปุ่นทางตอนใต้ในช่วงวันดังกล่าว

พิกัดศูนย์กลาง ปัจจุบันอยู่ที่
24°30’00.0″N 129°18’00.0″E
ทะเลฟิลิปปินส์
https://goo.gl/maps/r6227FScKeuYt1SRA

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1051

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!