21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หมู่เกาะรีวกีว โอกินาว่า ระวังไต้ฝุ่นนอกูรี

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

หมู่เกาะรีวกีว โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นนอกูรี ในช่วงวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

ใครมีแผนไปท่องเที่ยวทะเลแสนงาม ที่หมู่เกาะดังกล่าว ระวังด้วย

อ่านแล้ว :438

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!