21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หมู่เกาะรีวกีว โอกินาว่า ระวังไต้ฝุ่นนอกูรี

หมู่เกาะรีวกีว โอกินาว่า (ญี่ปุ่น) จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นนอกูรี ในช่วงวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

ใครมีแผนไปท่องเที่ยวทะเลแสนงาม ที่หมู่เกาะดังกล่าว ระวังด้วย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :596

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!