22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุโซนร้อนบัวลอย “1921”

อุตุฯ ญี่ปุ่นได้ให้รหัสการเรียกพายุโซนร้อนบัวลอยว่า 1921 หมายถึงพายุหมายเลข 21 ของปี 2019

ซึ่งตอนนี้มีพิกัดอยู่ที่ 10.7, 153.9

เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว 25 น็อต

ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 35 น็อต

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :675

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!