21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

21W ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น

“นอกูรี” (21W) ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น
มุ่งหน้าเฉียดตอนใต้ของญี่ปุ่น

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :551

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!