22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

22W

ดีเปรสชั่นจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ได้โค้ดเนมจาก JTWC รหัส 22W เป็นพายุลูกที่ 22 ในแองมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

ทิศทางไปตะวันตก แล้วตีโค้งเข้าหาญี่ปุ่น

ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 30 น็อต

ความเร็วเคลื่อนที่ 15 น็อต

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :585

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!