21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หมาน้อยนอกูรีเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้ว!!

คลิปพายุโซนร้อนรุนแรง (Severe Tropical Storm) “นอกูรี” ที่กำลังหมุนขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วการเคลื่อนตัว 8 น็อต หรือ 15km/h (เคลื่อนตัวช้า) จะเข้าใกล้ญี่ปุ่น ช่วงวันที่ 22-24 ตุลาคมนี้ แต่ยังไม่ขึ้นฝั่งใน

– ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางในตอนนี้ 50 น็อต หรือ 93 km/h
– พิกัดศูนย์กลางพายุ
21°06’00.0″N 127°54’00.0″E
ทะเลฟิลิปปินส์
https://goo.gl/maps/ppBgxFNkmLFUfz7r8
– ความกดอากาศ 992 hPa

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :681

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!