22W/1921/97W/Bualoi,  Timeline 22W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

97W ก่อตัวเป็นดีเปรสชั่น

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง 97W บริเวณตะวันออกของหมู่เกาะมาแชล ได้ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่ล่าสุดอีกลูก (ยืนยันการก่อตัวโดย JMA) มีทิศทางวิ่งยาวๆ มาทางตะวันตกก่อน จากนั้นมีโอกาสทั้งเลี้ยวขึ้นเหนือ และผ่านฟิลิปปินส์ เส้นทางของพายุเพจจะอัพเดทเป็นระยะ

ในขณะที่พายุหมาน้อยนอกูรี ยังคงหมุนติ้วเป็นพายุโซนร้อนมุ่งหน้าขึ้นเหนือ แต่ยังไม่ขึ้นฝั่ง

ทั้งสองลูกไม่มาเมืองไทย

อ่านแล้ว :583

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!