English  ���

กลุ่มเมฆฝนที่รุมภาคใต้ในช่วงนี้

  18 ตุลาคม 2019 23:50

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

ด้วยลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกบริเวณภาคใต้มากขึ้น และจังหวัดรอบๆ อ่าวไทยก็มีฝนด้วยเช่นกัน

error: Content is protected !!