21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

21W เป็นพายุโซนร้อน

พายุลูกที่ 21W จากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W ด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว รอการใช้ชื่อ นอกูรี 너구리 Neoguri ตั้งโดยเกาหลีใต้ หมายถึง จิ้งจอก, แร็กคูน หรือทานูกิ

ทิศทางวิ่งมาทางตะวันตก และจะผ่านด้านเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่มีรายงานการเพิ่มกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น และยังไม่มีโอกาสมาประเทศในในตอนนี้

อย่างไรก็ตาม ด้วยทิศทางลม พายุจะวิ่งมาทิศตะวันตก และหากไม่ขึ้นฝั่งประเทศใด ทางเพจจะจับตามองอย่างไม่กระพริบ


———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :793

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!