21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

21W เป็นพายุโซนร้อน

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

พายุลูกที่ 21W จากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W ด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว รอการใช้ชื่อ นอกูรี 너구리 Neoguri ตั้งโดยเกาหลีใต้ หมายถึง จิ้งจอก, แร็กคูน หรือทานูกิ

ทิศทางวิ่งมาทางตะวันตก และจะผ่านด้านเหนือของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ยังไม่มีรายงานการเพิ่มกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น และยังไม่มีโอกาสมาประเทศในในตอนนี้

อย่างไรก็ตาม ด้วยทิศทางลม พายุจะวิ่งมาทิศตะวันตก และหากไม่ขึ้นฝั่งประเทศใด ทางเพจจะจับตามองอย่างไม่กระพริบ


อ่านแล้ว :609

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!