21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

21W เคลื่อนที่ช้าลง

พายุดีเปรสชั่น 21W ยังคงอยู่ในทะเลฟิลิปปินส์ ทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ พิกัด 18.5 N, 129.9 E เคลื่อนที่เข้าหาฝั่งด้านเหนือของเกาะลูซอน ด้วยความเร็ว 10 km/h มีความเร็วลม 55 km/h ความกดอากาศ 1006 hPa ยังไม่มีแนวโน้มทวีกำลัง แต่จะสร้างผลกระทบให้ฟิลิปปินส์มีฝนตกหนักในช่วงเสาร์ อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคมนี้

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :620

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!