สภาพอากาศ

ความชื้นสัมพัทธ์ และทิศทางลมในวันนี้

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

กระแสลมมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดนิ่งมาก

ความชื้นสัมพัทธ์ ตอนบนของประเทศอยู่ในช่วง 52-60% เหมาะแก่การดำเนินชีวิต ยังไม่ใช่อากาศแห้ง สบายๆ แบบเบิร์ดเบิร์ด

ตอนกลาง มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 65-75% ยังพอมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง

ส่วนตอนล่าง ภาคใต้มีความชื้นสัมพัทธ์ 70-80% กว่าๆ เอื้อต่อการเกิดฝนตกครับ

อ่านแล้ว :461

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!