English  ���

17 ตุลาคม 2562 ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ

  17 ตุลาคม 2019 12:49

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

เข้าสู่ฤดูหนาวประจำปี 2562 แต่อากาศยังหนาวเย็นเฉพาะบนดอย และส่วนมากเย็นตอนเช้าๆ

แต่กลางวันอุณหภูมิที่ราบส่วนใหญ่เฉลี่ยยังสูงถึง 33 องศาเซลเซียส

error: Content is protected !!