บทความ

We Wait  We Watch  We Inform  We Keep It Real

การทำงาน และเสนอเรื่องราวพายุของเรา
We Wait We Watch We Inform
We Keep It Real
เรารอ เราคอยมอง เราจึงแจ้งเตือน
เราบอกเรื่องจริงเสมอ

เราจะรอจนทุกอย่างชัดเจน เราถึงนำเสนอข้อมูล เราไม่กุข่าว เราไม่สร้างข่าวลือ เราไม่เอาแบบจำลองที่ไร้การรับรองมาแสดงผล

เราไม่เอาเส้นทางพายุจากแอพโหลดฟรีมายืนยัน
เราจะใช้เอกสารอ้างอิงจากหน่วยงานอุตุระดับโลกเท่านั้น

เราบอกความจริง และเรื่องจริงเสมอ

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :501

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!