บทความ

We Wait  We Watch  We Inform  We Keep It Real

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

การทำงาน และเสนอเรื่องราวพายุของเรา
We Wait We Watch We Inform
We Keep It Real
เรารอ เราคอยมอง เราจึงแจ้งเตือน
เราบอกเรื่องจริงเสมอ

เราจะรอจนทุกอย่างชัดเจน เราถึงนำเสนอข้อมูล เราไม่กุข่าว เราไม่สร้างข่าวลือ เราไม่เอาแบบจำลองที่ไร้การรับรองมาแสดงผล

เราไม่เอาเส้นทางพายุจากแอพโหลดฟรีมายืนยัน
เราจะใช้เอกสารอ้างอิงจากหน่วยงานอุตุระดับโลกเท่านั้น

เราบอกความจริง และเรื่องจริงเสมอ

อ่านแล้ว :389

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!