21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ดีเปรสชั่นลูกที่ 21W

พายุดีเปรสชั่น (96W) ได้รหัสโคดเนมจาก JTWC แล้ว เป็น 21W หรือพายุลูกที่ 21 ในแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ไม่มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อน

เส้นทางมุ่งไปทางตะวันตก เข้าหาฝั่งด้านเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ จะสร้างผลกระทบให้มีฝนตกหนัก ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562

ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :603

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!