2019,  21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

96W ห่างจากชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ 1,280 กิโลเมตร

พิกัดพายุดีเปรสชั่น (96W) ห่างจากชายฝั่งประเทศฟิลิปปินส์ 1,280 กิโลเมตร

พิกัดที่ 16.5,138.5
ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 30 น็อต หรือ 56 km/h
เคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 18 km/h

ความกดอากาศ 1006 hPa

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :417

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!