2019,  21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  Timeline 21W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

96W เริ่มก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชั่น

ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W (รหัสจาก JTWC)มีความกดอากาศ 1010 hPa พิกัด 16N 136E บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ พบมีการก่อตัวของพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่ (ยืนยันการก่อตัวโดย JMA) กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ไปทางตะวันตก

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :461

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!