21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

คลิปพายุดีเปรสชั่น จากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W

คลิปพายุดีเปรสชั่น ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ หรือใกล้ๆ เกาะกวม ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W
ยังไม่มีแนวโน้มมาประเทศไทยในตอนนี้
แต่ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :580

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!