21W/1920/96W/PerlaPH/Neoguri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ดีเปรสชั่นจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W

บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ พบมีการก่อตัวของพายุดีเปรสชั่นลูกใหม่ (ยืนยันการก่อตัวโดย JMA) 

พายุลูกนี้ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 96W (รหัสจาก JTWC) มีความกดอากาศ 1010 hPa พิกัด 16N 136E  

กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ไปทางตะวันตก เข้าหาฝั่งทางทิศเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ ยังต้องเฝ้าจับตามอง ว่าหลังจากผ่านฟิลิปปินส์แล้ว จะทวีความรุนแรงอีกหรือไม่

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :686

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!