อื่นๆ

ทั่วโลกตอนนี้มีพายุ 2 ลูก

แม้ว่าทางแปซิฟิกตะวันตก จะยังไม่มีพายุสักลูกในวันนี้ แต่ทั่วโลกตอนนี้มีพายุ 2 ลูก

ทางแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุดีเปรสชั่นเอม่า (Ema) ซึ่งเป็นพายุลูกแรกของปีในโซนนี้ และพายุโซนร้อนเมลิซซ่า (Melissa) ทางแอตแลนติกเหนือ

ทั้งสองลูก ไม่มีทิศทางไปประเทศใด

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :494

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!