อื่นๆ

ทั่วโลกตอนนี้มีพายุ 2 ลูก

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

แม้ว่าทางแปซิฟิกตะวันตก จะยังไม่มีพายุสักลูกในวันนี้ แต่ทั่วโลกตอนนี้มีพายุ 2 ลูก

ทางแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุดีเปรสชั่นเอม่า (Ema) ซึ่งเป็นพายุลูกแรกของปีในโซนนี้ และพายุโซนร้อนเมลิซซ่า (Melissa) ทางแอตแลนติกเหนือ

ทั้งสองลูก ไม่มีทิศทางไปประเทศใด

อ่านแล้ว :364

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!