English  ���

ประกาศการเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ ปี 2562

  13 ตุลาคม 2019 19:19

แตะดาวให้คะแนน
ทั้งหมด: 0 เฉลี่ย: 0

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562

โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

error: Content is protected !!