20W/1919/95W/HAGIBIS,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ฮากิบิส เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว

พายุไต้ฝุ่นฮากิบิส อยู่ในเมืองไซตามะ กำลังเคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นด้วยความเร็ว 45 km/h มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 130 km/h

กำลังมุ่งหน้าออกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก หลังจากลงทะเลในวันที่ 13 ตุลาคม ก็จะทวีกำลังเพิ่มขึ้น มุ่งหน้าไปเกาะคูริล (Kuril)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวันนี้ นอกจากฝนตกหนักแล้ว ยังมีดินถล่ม หรือ Lanfall ที่ชิซูโอกะ อิซุ คานากาว่า

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :621

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!