20W/1919/95W/HAGIBIS,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

คลิปแรงลมจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส

คลิปแรงลมจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส ช่วง 1 ทุ่มที่ผ่านมา
จากลูกเพจของเรา คุณ Tatton Thanachatkul
ซึ่งกำลังอยู่ที่โตเกียว

มีฝนตกหนัก และลมแรงมาก

12 ตุลาคม 2562

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :546

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!