20W/1919/95W/HAGIBIS,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสกำลังอ่อนกำลังลง

พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสเข้าเขตน้ำทะเลเย็น กำลังอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 115 น็อต หรือ 213 km/h ความกดอากาศ 929 hPa แต่ยังคงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 4 ทิศทางยังคงมุ่งหน้าไปญี่ปุ่น โดยจะลดกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 2 ที่ความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 80-90 น็อต หรือ 148-167 km/h ก่อนเข้าปะทะญี่ปุ่นในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ช่วงบ่ายโมง

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1240

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!