20W/1919/95W/HAGIBIS,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

รัศมีลมพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิส

เป็นพายุที่ทรงพลังมากจริงๆ ด้วยกระแสความเร็วของลมที่มีครบทั้งระดับความรุนแรงระดับไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน และดีเปรสชั่น

The most powerful typhoon in 2019!

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :968

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!