บทความ

มาตรวัดทอร์นาโด EF0-5 (Enhanced Fujita Scale)

มาตรวัดฟูจิตะ หรือ ที่คุ้นเคยว่าพายุระดับ F0 จนถึง F5 ซึ่งมาตรวัดนี้คิดค้นโดย ทัตสึยะ ฟูจิตะ (Tetsuya Fujita) ร่วมกับ อัลเลน เพียร์สัน (Allen Pearson) หัวหน้าศูนย์ทำนายพายุแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Storm Prediction Center : SPC) ซึ่งใช้วัดความรุนแรงของพายุทอร์นาโด ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ถูกปรับปรุงเป็น Enhanced Fujita Scale หรือ EF0-5 โดยมีการกำหนดช่วงความเร็วลมสูงสุดขึ้นใหม่ เนื่องจากระดับความเร็วลมที่กำหนดไว้ในมาตราวัดดั้งเดิมนั้นสูงเกินไป มาตราวัดฟูจิตะฉบับปรับปรุงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา
EF SCALE
EF Rating3 Second Gust (mph)
065-85 m/h (104-136 km/h)
ความเสียหายเล็กน้อย
หลังคาบ้านเสียหาย ต้นไม้กิ่งหัก
ความเสียหายต่อรางหรือรางรถไฟ
186-110 m/h (138-176 km/h)
ความเสียหายปานกลาง
หลังคาปลิวอย่างรุนแรง บ้านชำรุด
ประตูภายนอก หน้าต่าง เสียหาย
กระจกแตกอื่น ๆ
2111-135 m/h (178-216 km/h)
ความเสียหายอย่างมาก
หลังคาฉีกขาดออกจากบ้าน
รากฐานของบ้านถูกถอน บ้านถูกทำลายอย่างสมบูรณ์
ต้นไม้ใหญ่หักหรือโค่น
3136-165 m/h (218-264 km/h)
ความเสียหายรุนแรง
บ้านถูกทำลาย
มีความเสียหายร้ายแรงต่ออาคารขนาดใหญ่
รถไฟตกราง ต้นไม้ถอนรากถอนโคน
4166-200 m/h (266-320 km/h)
ความเสียหายร้ายแรง
บ้านเรือนถูกกวาดออกไป เสียหายระดับเมือง
5มากกว่า 200 m/h (มากกว่า 320 km/h)
ความเสียหายอย่างไม่น่าเชื่อ
บ้าน และอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง
อาคารสูงล่มสลายหรือมีโครงสร้างที่รุนแรง
รถยนต์รถบรรทุกและรถไฟถูกพัดได้ประมาณ 1 ไมล์ (1.6 กม.)
 

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1512

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!