บทความ

มาตราแซฟเฟอร์–ซิมป์สัน (Saffir–Simpson)

พายุไต้ฝุ่นระดับ 1-5 ทั่วโลก สากลใช้สเกลของ มาตราเฮอริเคนแซฟเฟอร์–ซิมป์สัน (Saffir–Simpson) ซึ่งพัฒนาขึ้นในปี 1969 โดยเฮอร์เบิร์ต แซฟไฟร์ วิศวกรโยธา และบ็อบ ซิมป์สัน ผู้อำนวยการศูนย์เฮอร์ริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับด้วยกัน และระดับ 5 คือระดับสูงที่สุด ใช้เพื่อจำแนกพายุเฮอริเคนและพายุไต้ฝุ่น พายุหมุนเขตร้อนในซีกโลกตะวันตกที่เกินขีดจำกัดของพายุโซนร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์เบิร์ต แซฟไฟร์ และบ็อบ ซิมป์สัน
https://www.payuasia.com/archives/2019-10-11/articles/213

ระดับ 1 (Category 1)

– ความเร็วลม 74-95 ไมล์ต่อชั่วโมง(119-153 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
– ความสูงของคลื่น 1.2-1.5 เมตร
– ความกดอากาศ 980 มิลลิบาร์
– อานุภาพในการทำลายล้าง เล็กน้อย
ไม่ส่งผลต่อสิ่งก่อสร้าง มีน้ำท่วมบ้างตามชายฝั่ง ท่าเรือเสียหายเล็กน้อย

ระดับ 2 (Category 2)

– ความเร็วลม 96-110 ไมล์ต่อชั่วโมง (154-177 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
– ความสูงของคลื่น 1.8-2.4 เมตร
– ความกดอากาศ 965-979 มิลลิบาร์
– อานุภาพในการทำลายล้าง น้อย
หลังคา ประตูหน้าต่างบ้านเรือนมีเสียหายบ้าง ก่อให้เกิดน้ำท่วมทำลายท่าเรือ
จนถึงอาจทำให้สมอเรือที่ไม่ได้ป้องกันไว้หลุดหรือขาดได้

ระดับ 3 (Category 3)

– ความเร็วลม 111-130 ไมล์ต่อชั่วโมง (178-209 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
– ความสูงของคลื่น 2.7-3.7 เมตร
– ความกดอากาศ 945-964 มิลลิบาร์
– อานุภาพในการทำลายล้าง ปานกลาง
ทำลายโครงสร้างที่อยู่อาศัยขนาดเล็กได้บ้าง โทรศัพท์บ้านถูกตัดขาด
แผงป้องกันพายุตามบ้านเรือนได้รับความเสียหาย อาจเกิดน้ำท่วมขังเข้ามาถึงพื้นดินส่วนใน

ระดับ 4 (Category 4)

– ความเร็วลม 131-155 ไมล์ต่อชั่วโมง (210-249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
– ความสูงของคลื่น 4.0-5.5 เมตร
– ความกดอากาศ 944-920 มิลลิบาร์
– อานุภาพในการทำลายล้าง สูง
แผงป้องกันพายุเสียหายหนักยิ่งขึ้น หลังคาบ้านเรือนบางแห่งถูกทำลาย น้ำท่วมเข้ามาถึงพื้นดินส่วนใน

ระดับ 5 (Category 5)

– ความเร็วมากว่า 155 ไมล์ต่อชั่วโมงขึ้นไป( 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
– ความสูงของคลื่นไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร
– ความกดอากาศ น้อยกว่า 920 มิลลิบาร์
– อานุภาพในการทำลายล้าง สูง
หลังคาบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมถูกทำลาย ตึกรามบางแห่งอาจถูกพัดถล่ม
เกิดน้ำท่วมขังปริมาณมากถึงขั้นทำลายข้าวของในชั้นล่างของบ้านเรือนใกล้ชายฝั่ง
และอาจต้องมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทำการอพยพโดยด่วน

ข้อมูลเพิ่มเติมมาตราเฮอริเคนแซฟเฟอร์–ซิมป์สัน  จาก Noaa
https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php

ส่วนระดับ EF0-5 จะเป็น มาตรวัดฟูจิตะฉบับปรับปรุง (Enhanced Fujita Scale)
ใช้จำแนกประเภทพายุทอร์นาโดครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ของสเกล มาตรวัดฟูจิตะฉบับปรับปรุง (Enhanced Fujita Scale)
https://www.weather.gov/oun/tornadodata-okc-appendix

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1165

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!