20W/1919/95W/HAGIBIS,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ฮากิบิสเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกเดียวในโลก ณ ตอนนี้

ทั่วโลกมีพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเพียงลูกเดียวในวันนี้

Location: 23.2°N 139.8°E
Maximum Winds: 140 kt
Minimum Central Pressure: 904 mb

เส้นทางมุ่งหน้าไปญี่ปุ่น

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :703

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!